CertificaatHACCP gecertificeerd

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is de hygiënecode waaraan elke organisatie die zich bezighoudt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen in Nederland moet voldoen.

Ons bedrijf is HACCP gecertificeerd. Door de HACCP norm wordt bewerkstelligd dat de voedselveiligheid gegarandeerd wordt.
Regelmatig worden wij gecontroleerd of wij werken volgens het kwaliteitshandboek. Deze controles staan tevens borg voor een product dat veilig is en voldoet aan hoge eisen op het gebied van smaak en versheid.

Certificaat